daty tecza taniec

O Festiwalu

 

Jeszcze do niedawna region opoczyński był uznawany za ostoję dawnych wiejskich obyczajów; zarówno w sferze muzycznej, jak i w innych dziedzinach życia. Z pokolenia na pokolenia przekazywano sobie zasady tańca, słowa obrzędowych pieśni i dziecięcych zabaw, oraz umiejętności takie jak jak szycie wełniaków, tkanie kilimów, tradycyjny haft, koronczarstwo, rzeźba ludowa, malowanie pisanek czy wykonywanie zdobiących izby pająków.

Jednak niepostrzeżenie te piękne sztuki przestały być naturalnym zajęciem ludzi na wsi. Stały się reliktem, czymś przywoływanym w czasie uroczystości i pokazywanym w muzeach. Tradycyjna sztuka, muzyka i taniec zniknęły z codziennego życia. Oberki, polki, walczyki i fokstroty, jeszcze do niedawna grane na każdym weselu, dziś rzadko pojawiają się w repertuarze wiejskich kapel. Kto pamięta jeszcze zabawy przy harmonii i skrzypcach?

Naszym marzeniem jest, aby dzięki naszemu festiwalowi dawna wiejska muzyka zaczęła na nowo żyć w naszym regionie; by można było się przekonać, że również dziś można doskonale się bawić w rytmie prawie zapomnianych tańców, że dawne pieśni i obrzędy zachowały część swojej mocy a opoczyńska tradycja jest piękna i nadal potrafi poruszyć nasze serca.

Mamy nadzieję, że Festiwal Opoczno Stolicą Oberka pomoże rozbudzić zainteresowanie muzyką naszych przodków. W czasie jego trwania zaprezentują się, już nieliczne, tradycyjne kapele i muzykanci, którzy odziedziczyli starą nutę po swoich dziadach i ojcach, oraz wykonawcy reprezentujący młode pokolenie, dla których gra starych wiejskich mistrzów jest źródłem nieustającej inspiracji.

Obejrzyj