daty tecza taniec

Artyści

Stanisław Wolski

Stanisław Wolski – urodziła się w 1928 r. w Radzicach Małych pod Opocznem. Przygodę z muzykowaniem rozpoczął już w wieku 17 lat. Od samego początku gra na skrzypcach. Swój pierwszy instrument odziedziczył po zmarłym muzykancie Jaciubku z Radzic Małych. Po II wojnie światowej wielokrotnie z powodzeniem grywał na zabawach wiejskich w weselach. Z zespołem Adamusów uczestniczył w licznych festiwalach, konkursach i przeglądach kapel ludowych, między innymi w Radomiu, Opocznie, Przysusze, Wrocławiu i Kazimierzu Dolnym. W Kazimierzu Dolnym Stanisław Wolski został laureatem pierwszej nagrody.

Henryka Kowalczyk

Śpiewaczka ludowa, występowała podczas wielu lokalnych wydarzeniach, niedoceniony przez lata talent aż do roku 2008, kiedy to w Kazimierzu Dolnym na 42. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą reprezentując Gminę Opoczno otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii solistów śpiewaków.

Julian Jarząb

Julian Jarząb mieszka w Różannie i jest bardzo cenionym muzykantem ludowym. Gry na harmonii trzyrzędowej uczył się od 1952 r. z pomocą ojca, skrzypka-samouka. Mając trzynaście lat grywał już na potańcówkach i weselach. Po wstąpieniu do Kapeli Zespołu „Opocznianka”, kontynuował praktykę weselną. Jest też budowniczym ludowych instrumentów muzycznych – bębenków jednostronnych z brzękadłami.

Tadeusz Wijata

Urodzony 26.10.1949 w Edwinowie. Na stałe mieszka w Dzielnej pod Opocznem. Gra od 16 roku życia na perkusji i akordeonie. Zajął I miejsce w Odrzywole w 2015 r. Grywa utwory dziecięce, kościelne. Brał wielokrotnie udział w przeglądach i festiwalach ludowych. Obecnie gra razem ze Stanisławem Piekarskim i Marianem Brolą, razem tworzą „Kapelę z Dzielnej”.

Bogusław Lipski

Ur. 8.12.1950 w Skórkowicach. Gra od 1972 roku. Początkowo akordeon, po wypadku motocyklowym perkusja i bębny. Największy sukces Ogólnopolski Przegląd w Kazimierzu Dolnym w 2012 roku wraz z Romanem Wojciechowskim. Należał do 3 zespołów w Opocznie – Drygant, Opocznianka i Tramblanka (od 1981 r.) Solista w Tramblance. Obecnie grywa najchętniej w kapeli Tramblance oraz w kapeli w gminie Sławno. Gra z Julianem Jarząbem oraz Stanisławem Ksytą. Wielokrotnie nagradzany na licznych przeglądach i konkursach. W 1993 r. był w Kairze na I Dni Kultury Polskiej w Kairze z J. Jarząbem. Grywał z Wojciechem Siemionem, epizodycznie. Nagrywał we włoskiej telewizji RaiUno.

Marian Brola

Marian Brola – urodził się 02.02.1958 r. w Opocznie, mieszka w Dzielnej. Muzykowaniem interesował się już od młodych lat. Najpierw próbował gry na akordeonie, ale ostatecznie wybrał bębenek. Dużo grywał na weselach i zabawach ludowych. Brał udział w liczny festiwalach folklorystycznych, m.in. w Końskich, Przedborzu, Odrzywole. Obecnie związany z Kapelą Ludową z Dzielnej. Razem z Kapelą przygrywał przy różnego rodzaju imprezach kulturalnych jak dożynki czy popularne kusoki.

Radosław Stępień

Urodzony 06 września 1968 roku w Opocznie. Gry na akordeonie uczył się dziadka Józefa Kmity i jego brata Stanisława Kmity. Gra tradycyjną muzykę ludowa regionu Opoczyńskiego.

Andrzej Rożej

Andrzej Rożej, zamieszkały w Tomaszowie Mazowieckim, skrzypek. Dołączył do kapeli stosunkowo niedawno. Jest laureatem Baszty na Festiwalu Kapel Śpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu (2013). Pochodzi z muzykanckiej rodziny, na skrzypcach grał jego ojciec i wuj. Jednak to nie one stały się jego pierwszym instrumentem lecz gitara elektryczna, na której grywał ponad 30 lat. Potem jednak postanowił powrócić do rodzinnej tradycji i w ciągu 3 lat, ćwicząc po 10 godzin dziennie, został doskonałym skrzypkiem. w Kapeli Opocznianka zastąpił zmarłego w 2014r. Stanisława Ksytę.

Władysław Kosylak

Władysław Kosylak ur.05.06.1932 roku w Brzustowie. Już jako mały chłopiec lubił słuchać grania wiejskich muzykantów, szczególnie interesowała go gra na skrzypcach. Jednym z tych muzykantów był jego wujek i to on pożyczył mu instrument i udzielił pierwszych lekcji. Gry na skrzypcach uczył się ze słuchu .W wieku 10 lat zaczął grywać na weselach już na swoich skrzypcach, które dostał od ojca. Na weselach grywał do początków lat osiemdziesiątych. W tym czasie kapele weselne często zmieniały swój skład – grywał więc z B. Kosylakiem (akordeon), S .Kościechą (akordeon ) i W. Wojciechowskim (bębenek).Zamiłowanie do muzyki przekazał swojemu synowi Zbigniewowi. i wraz z nim przygrywał miejscowemu zespołowi ludowemu. Doczekał się również uzdolnionych muzycznie wnucząt i można go czasami posłuchać w zespole Rodziny Kosylaków, który tworzą: syn Zbigniew (akordeon), wnuczka Małgorzata( skrzypce), wnuczka Faustyna( śpiew i pianino) oraz wnuk Amadeusz( akordeon guzikowy).

Jan Kmita

Jan Kmita – skrzypek weselny, rocznik 1936, urodził się i mieszka we wsi Przystałowice Małe, leżącej na północ od Przysuchy. Na skrzypcach gra od dziecka. Uczeń Piotra Gacy, w wieku 14 lat (sam twierdzi, że 10) zagrał na pierwszym weselu, których w życiu ograł około 300-tu. Grał z wieloma harmonistami, min. z Florianem i Józefem Porczkami, Gwiazdą, braćmi Lipcami. W swoim repertuarze posiada niezliczoną liczbę melodii mazurkowych, zwanych też oberkami ciągłymi, które gra w charakterystycznej dla mikroregionu kajockiego manierze.

Stanisław Piekarski

Piekarski Stanisław – urodził się 13.08.1944 r. w Ogonowicach. Zamieszkał w Wygnanowie, gdzie się wychowywał i uczęszczał do szkoły podstawowej. Na skrzypcach zaczął grać mając 16 lat. Próbował muzyki weselnej, grywał także na zabawach wiejskich. Po dwudziestoletniej przerwie w muzykowaniu, znów powrócił do gry na skrzypcach. Grywał na weselach i zabawach. Pięć lat temu rozpoczął współpracę w Kołami Gospodyń Wiejskich regionu opoczyńskiego. Brał udział w licznych festiwalach ludowych m.in. w Końskich, Przedborzu, Odrzywole. Ostatnio związał się z Kapelą Ludową z Dzielnej. Z zawodu krawiec.

Roman Wojciechowski

Laureat Nagrody Kolberga w 2012 r. Urodził się w 1949 r. w Ciebłowicach Dużych, mieszka zaś w Tomaszowie Mazowieckim. Pochodzi z rodziny uzdolnionej muzycznie: jego ojciec grał na organkach ustnych i śpiewał, dziadek prowadził śpiewy przy zmarłych i śpiew podczas pielgrzymek do Częstochowy, zaś wuj grał na bębnie w kapeli z akordeonistą Stanisławem Kościechą i skrzypkiem Władysławem Kosylakiem. Czytaj dalej…

Czesław Szczepański

Czesław Szczepański – ur. W 1951 w Myślakowicach. Zaczął grać już w dzieciństwie. Zamiłowanie do muzykowania odziedziczył po rodzicach. Początkowo grał na perkusji, następnie na akordeonie. Już od najmłodszych lat grywał na zabawach, odpustach i weselach. Grał z bratem Józefem – skrzypkiem oraz Andrzejem Kanią grającym na bębenku. Uczestniczył w wielu przeglądach i konkursach.

Marian Pabianek

Marian Pabianek (ur. 1962 w Drzewicy, mieszka w Sitowej) od 15 roku życia gra na harmonii guzikowej, akordeonie, bębnie ze stalką i perkusji. Na tych ostatnich grywał podczas wesel. Ponadto tańczył i śpiewał w Zespole „Sitowianki”. W Kapeli Opocznianka gra na bębnie.

Kapela Bińków

W Kapeli Bińków grają :Halina Biniek oraz syn Radosław i córka Kamila.
Halina Biniek – grająca na skrzypcach, od wielu lat związana z folklorem i przekazująca tradycyjne wartości kolejnym pokoleniom, prowadząc dziecięce zespoły ludowe.
Radosław Biniek – prymista kapeli, grający na harmonii polskiej (Stamirowski 24 basy, Borucki 120 basów) w sposób wirtuozowski, jednocześnie nieodbiegający charakterem od surowego stylu gry ludowej, absolwent szkoły muzycznej I stopnia w klasie akordeonu. Od początku lat 90. związany z kapelą ZPiT „Tramblanka”, gdzie uczył się oberków m.in. od Mariana Popeckiego, nieżyjącego już znakomitego skrzypka ludowego z Opoczna. Bierze udział w różnych projektach muzycznych, związanych z folklorem i nie tylko. Ma na swoim koncie wiele sukcesów indywidualnych, m.in. I miejsce w kategorii soliści – instrumentaliści podczas IV Międzykulturowego Przeglądu Folklorystycznego w Dąbrowie Górniczej (2011). Ponadto zajmuje się wyrobem tradycyjnych instrumentów ludowych, np. bębenków obręczowych i skrzypiec. W roku 2013 zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego konkursu „Stara Tradycja”, adresowanego do młodych muzyków, śpiewaków oraz kapel wyrosłych na źródłach polskiej muzyki ludowej, gdzie otrzymał wyróżnienie.
Kamilla Biniek-Kaczorowska – w kapeli gra na klarnecie, ukończyła szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu. Aktywnie zajmuje się propagowaniem folkloru opoczyńskiego, prowadząc cztery zespoły śpiewacze: „Bukowianki”, „Kraśniczanki”, „Sitowianki” i „Wolowianki”.